ความผิดพลาดในการแปลคำว่า ‘เกมส์ มิ่ง’ ซึ่งใช้ในคำถามเป็นภาษาไทย

เนื่องจากคำว่า “เกมส์มิ่ง” (gaming mouse) โดยทั่วไปหมายถึงเมาส์สำหรับเล่นเกม ซึ่งเป็นคำที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทยและความหมายของภาษาไทย เพราะคำว่า “เกม” เป็นคำนามที่ใช้สำหรับอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมหรือเกม
การใช้คำว่า “เกมส์มิ่ง” (gaming mouse) ในภาษาไทยเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของเมาส์ที่ใช้สำหรับเล่นเกม โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมหรือเป็นนักเล่นเกมมืออาชีพ