โดยธรรมดาแล้ว ผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเล่นเกมโดยปฏิบัติตามกฎกติกาของเกม

โดยธรรมดาแล้ว ผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเล่นเกมโดยการปฏิบัติตามกฎกติกาของเกมนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการไม่ละเมิดกฎหมาย การไม่ดูหมิ่น หรือการกลั่นแกล้งผู้อื่น การโกงด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือหรือฮาร์ดแวร์ภายนอก และการใช้โปรแกรมหรือสคริปต์เพื่อให้ได้เปรียบเหนือผู้เล่นคนอื่น

ควรรู้ว่าเกมที่ใช้งานผิดกฎหมายอาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์การเล่นเกมของเราได้ ผู้เล่นอาจถูกจำคุกหรือถูกปรับในกรณีที่ละเมิดกฎกติกาเกม หรือถูกบล็อกหรือระงับการใช้งานบัญชีเกมของตนเอง

หากเราเป็นสมาชิกของเกมออนไลน์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ สหภาพยุโรป หรือประเทศอื่นๆ ผู้เล่นควรปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลเหล่านั้นด้วย ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เล่นเกมที่รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถเล่นเกมได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เช่น เกมได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบภายนอกหรือได้รับการรับรองจากองค์กรผู้ปกครองของเกม

นอกจากนี้ ผู้เล่นควรหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เกมที่อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลอื่น เช่น เกมที่มีไว้สำหรับผู้ใหญ่แต่ผู้เล่นเป็นเด็กหรือเกมที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ลามกอนาจารหรือรุนแรง

หากผู้เล่นพบเห็นการละเมิดการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์เกม หรือบนไซต์เกมออนไลน์ ผู้เล่นสามารถรายงานความผิดเหล่านั้นได้ ผู้เล่นในเกมที่มีความรับผิดชอบสามารถส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การเล่นเกมของผู้อื่นและช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบเกม

ในท้ายที่สุด ผู้เล่นเกมทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎกติกาเกมและการรักษาเสถียรภาพของระบบเกม ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้